Rehab

Rehabiliteringsträning

Rehabiliterings-träningen sker huvudsakligen med så kallad NEURAC- (neuromuscular activation) teknik. Patienten får arbeta i så kallad ”sluten kinetisk kedja” med egen kroppsvikt som belastning i justerbara rep. Den instabilitet som detta ger, är nyckeln till att få bra neuro-muskulär aktivering. All träning sker helt smärtfritt, då forskning har visat att smärta stänger av de naturliga rörelseprogrammen, vilket gör att vi får ett felaktigt rörelsemönster. Detta medför att vi får fördröjningar i de stabiliserande musklerna, vilket ökar risken för nya överbelastningar och mer smärta.

NEURAC-behandlingen stimulerar kroppen att ” väcka” de djupa stabiliserande muskelsystemen och på så sätt återskapa naturligt rörelsemönster.

Funktionell rörlighet kräver muskelkoordination, styrka och balans. När de djupa, stabiliserande musklerna blir inaktiva, äventyras funktionella resultat och livskvalitet. NEURAC kan lösa detta problem med en beprövad metod som identifierar muskelobalans och underlättar aktivering och förstärkning av rätt muskler, i rätt mängd och vid rätt tidpunkt för att återställa och förbättra musklernas funktion.

Fördelarna med att införliva NEURAC-övningar som en del av en fitness eller terapi-program omfattar:

  • Minskad smärta eller obehag
  • Bättre grundläggande stabilitet & muskelfunktion
  • Förbättrade atletiska prestationer
  • Minskad risk för skada
  • Ökad funktionell styrka, balans och flexibilitet
  • Minskad trötthet

Studier visar att hjärnans begränsningar av signalströmmen till de inre och yttre musklerna sker av smärta och långvarig inaktivitet. Detta minskar interaktionen mellan muskelgrupper, orsakar ihållande smärta och nedsatt funktion.

Genom att tillämpa särskilda metoder utvecklat med REDCORD-SLYNGOR och NEURAC, uppnås ofta omedelbart muskelsmärtlindring och normal muskelfunktion.